O nama | Usluge | Pravni podaci |
Dizajn interijera

Proces dizajniranja

Kada gledate fotografije nekog uređenog prostora, ili ga posjetite, ponekad je teško i zamisliti koliko je puno elemenata trebalo objediniti u jednu tako organiziranu i ugodnu cjelinu. Sposobnost vođenja takvog procesa je jedna od vještina dizajnera, jednaka po važnosti njegovim estetskim sposobnostima koje određuju uspjeh projekta u vizualnom smislu.

Pravi dizajneri uče svaki korak dizajnerskog procesa radeći s iskusnim kolegama, sudjelujući u pojedinim projektima od njihova početka pa do kraja. "Samouki" dizajneri uče po principu pokušaja i pogrešaka (koje često mogu biti bolne i za dizajnera i klijenta).

Tijekom obrazovnog procesa studenti nauče temeljne dizajnerske struke - oni potpuno ovladaju ključnim koracima dizajnerskog procesa ali imaju samo općenita znanja mnogim koracima koji slijede prije i poslije središnje faze dizajnerskog procesa.

U procesu obrazovanja studenti nauče kako izraditi i prezentirati projekt – i tu prestaje njihova aktivnost. Ostali koraci koji su sastavni dio u realizaciji jednog projekta; građevinski detalji projekta, nabava opreme, nadzor poslova, završni prijem itd., nisu aktivnosti koje se uče u školskim klupama. Profesionalni dizajneri priznaju da je njihova formalna edukacija uključivala vrlo malo od onoga (možda manje od 20%) što traže stvarni projekti.

 

Faze u procesu dizajniranja

Uređenje interijera mora se odvijati kroz niz logički poredanih faza i koraka. Veličina i složenost projekta i odnos dizajner-naručitelj definirat će potrebne korake. Kod jednostavnijih projekata pojedine je korake moguće preskočiti, međutim veliki projekti i projekti koji uključuju i dobivanje suglasnosti klijenta o predloženom dizajnu, zahtijevaju i veću sistematizaciju i složeniju organizaciju aktivnosti.

Jedna od bitnih razlika između "dizajnera amatera" i iskusnih eksperata jest u tome što amateri pristupaju projektima bez ikakvog radnog plana. Međutim, donošenje odluka koje nisu temeljene na jasnom sljedu aktivnosti vodite će u revizije, prepravke i pogreške. Konačni rezultat često će izgledati odavati dojam da se radi o loše isplaniranom prostoru.

Neki od uobičajenih koraka mogu nekada biti izostavljeni; npr. građevinski nacrti mogu se izostaviti ako nema nikakvih građevinskih radova; prikupljanje ponuda može se izostaviti ako je cijena elemenata koji se kupuju dobro poznata, itd. S druge strane, pojedini koraci se ponekad kombiniraju i vremenski preklapaju. U svakom slučaju vrlo je korisno razmotriti listu tipičnih koraka i utvrditi što detaljnije što pojedini korak podrazumijeva.

 

Počeci projekta

Nalaženje klijenta

Dizajneri nalaze klijente na različite načine, uključujući reputaciju stečenu u ranijim projektima, preporuke zadovoljnih klijenata, društvene kontakte, marketinške aktivnosti itd. Najpovoljnija je situacija kada potencijalni klijent dođe sa željom da potpiše ugovor o projektu. Mnogi potencijalni klijenti kontaktiraju nekoliko dizajnera i traže od njih da im prezentiraju njihove metode rada i primjere prethodno realiziranih projekata. Idealno je ako se na samom početku uspostavi stanoviti stupanj povjerenja između klijenta i dizajnera.

Definiranje opsega posla

Potencijalni kupac mora objasniti dizajneru karakter zamišljenog posla, a dizajner često mora imati aktivnu ulogu i pomoći klijentu da preciznije definira zahtjeve. Klijent često ima samo grubu i nejasnu (ili čak pogrešnu) zamisao što su zahtjevi projekta i koje mogućnosti realizacije postoje. Razgovaranjem u ovoj fazi projekta stječu se temelji za naredni korak.

Definiranje vremenskog plana i budžeta

Važno je da se dizajner i klijent dobro razumniju oko toga što se traži i što je moguće. Klijenti su često imaju vrlo nerealna očekivanja. Općenito, nerazumno je prihvatiti ciljeve koji se ne mogu realizirati, čak ako se čini da je to nužno kako bi se posao sklopio. Ako se započne projekt s nerealnim očekivanjima klijenta, problemi će isplivati na površinu u kasnijim fazama projekta.

Određivanje potrebe za specijaliziranim konzultantima

Veći projekti, kao i neki manji, traže pored dizajnera i uključivanje različitih drugih stručnjaka (npr. stručnjaci za osvjetljenju, akustiku itd.) kako bi projekt bio što uspješnije realiziran. Najbolje je na samom početku projekta postići dogovor oko toga kako će se te usluge dobiti i kako će biti plaćene. Nadalje, vrlo je važan odnos između dizajnera i arhitekte – između njih mora postojati uzajamno poštivanje i jasno razumijevanje oko područja odgovornosti kako bi projekt bio uspješno realiziran.

Sporazum klijen-dizajner

Premda je moguće koristiti neki standardizirani oblik ugovora ili jednostavni sporazum, vrlo je važno na samom početku pregovarati oko cijena, rokova plaćanja i svih drugih pitanja projekta. Nerazumno je nastaviti bilo kakav rad na projektu dok se ne postigne napisani sporazum/ugovor.

Planiranje dizajnerskih radova

Planiranje je odgovornost dizajnera, zajedno sa svim drugim sudionicima projekta. Planirani rokovi se moraju postaviti za početak i kraj svakog koraka (aktivnosti), vodeći računa da se ispune očekivanja klijenta. Kako bi bio realan, plan mora sadržavati ne samo vrijeme koje je potrebno za rad dizajnera i njegovih suradnika, nego i vrijeme svih drugih sudionika u projektu. Dijagrami su često vrlo prikladan način prikazivanje ovisnosti između pojedinih koraka koji se preklapaju ili su međusobno ivisni, pogotovo kada se radi o složenim projektima.

Odabir prostora koji će se uređivati

Ovaj korak nije potreban ako se projekt tiče nekog postojećeg prostora, međutim mnogi projekti počinju prije nego se prostor odabere. Klijentu koji planira iznajmiti/kupiti novi prostor, kupiti kuću, ili iznajmiti poslovni prostor može se pružiti pomoć u odabiru prostora. Odabir određenog prostora je nužan korak prije detaljniji dizajnerski radovi započnu.

 

Izrada projekta

Izrada (ili dobivanje) plana pregleda prostora

Arhitektonski planovi mogu biti dostupni i za neki postojeći ili još neizgrađeni prostor. Planove postojećeg prostora nužno je provjeriti, usporediti sa stvarnim stanjem, s obzirom da sagrađeni prostor često ne odgovara planovima zbog promjena učinjenih tijekom gradnje ili kasnijim izmjenama.

Ako planovi postojećeg prostora nisu dostupni, dizajner mora obaviti izmjere prostora kako bi se moglo pristupiti pripremi potrebnih crteža. Čak i mali projekti koji uključuju samo odabir namještaja i boja zahtijevaju točne planove da bi se mogla donijeti razumna dizajnerska odluka. Slikanje prostora također može biti korisno jer će pojedini detalji biti vizualno dostupni bez potrebe ponovnog obilaska prostora.

Razgovori i prikupljanje potrebnih podataka

U slučaju jednostavnijih projekata potrebne informacije mogu se prikupiti od klijenta na jednom od prvih sastanaka. U slučaju složenijih projekata često je potrebno razgovarati s više osoba, voditeljima odjela, menadžerima, radnicima, ili korisnicima prostora koji će se uređivati kako bi se stekao što detaljniji uvid u sve zahtjeve.

Razvoj preliminarnog projekta

Projektiranje je važan dio dizajnerskog posla. Prelinimarnim projektom opisuju se opći zahtjevi projekta i popis prostora koji se uređuje, s njegovim funkcijama i specifičnim zahtjevima. Preliminarni program je osnova za naredni korak.

Revizija preliminarnog projekta s klijentom

Tijekom revizije preliminarnog projekta s klijentom, klijent ima mogućnost dodavanja ili izostavljanja pojedinih informacija, te vrši izmjene i korekcije. Ako je klijent neka veća organizacija (poduzeće) reviziju može obavljati povjerenstvo ili skupina osoba kompetentnih za pojedine dijelove projekta.

Priprema konačnog projekta

Nakon revizije radi se konačna verzija projekta. Ona je "biblija" i vodič za sve dizajnerske radove koji potom slijede. Pojedini specijalizirani konzultanti nude usluge projektiranja neovisne o dizajnerskom radu. Neki klijenti angažiraju takve servise i dolaze dizajneru s već kompletnim projektom u rukama.

Pribavljanje suglasnosti za projekt od klijenta

Prije bilo kakvog nastavka rada mora se postići potvrda potpune suglasnosti između klijenta i dizajnera u pogledu projektnih zahtjeva.

Izrada plana rasporeda prostora

Ovaj korak može biti potpuno ili djelomično uključen u projekt. Mnogi projekti ostavljaju otvoren točan plan rasporeda prostora. Raspored prostora može se prikazivati vizualno (shematski) i u obliku tablica s površinama pojedinih prostora.

 

Izrada preliminarnog dizajna

Ovo je jedan od najznačajnijih koraka dizajnerskog procesa. Kreativnost dizajnera dolazi do izražaja u nastojanjima da se nađu rješenja koja su originalna, estetskki prihvatljiva, te daju prihvatljiva rješenja problema definiranih u projektu.

Proces kreiranja dizajna može se promatrati kao set zahtjeva kojima se traže pojedini elementi koji će ispuniti te zahtjeve - kao što se, primjerice, radi kod slaganja puzzli gdje se elementi slažu jedan po jedan, tražeći i nalažeći upravo onaj koji je nužan da se dobije prava slika. Nešto slično tome događa se kada dizajnerov "mozak pretražuje memoriju" kako bi našao elemente koji ispunjavaju zahtjev određenog problema.

Tijekom tog procesa dizajner pravi brojne skice prostora koji se uređuje kako bi se provjerile alternative. Skice pružaju idealan način za analizu razmještaja prostora, položaj zidova i otvora/vrata te položaj glavnog namještaja.

Svaka skica, ili skupina skica, koje daju preliminarni dizajn može se promatrati kao napor da se ispuni maksimalni broj zahtijeva projekta. Nakon što se stavi na papir prijedlog se može analizirati i kritizirati kako bi se došlo do poboljšanja istog.

Treba znati da u dizajnu nema "najboljeg" ili perfektnog rješenja problema. Mnogi različiti pristupi mogu rezultirati vrlo uspješnim rješenjem.

 

Dizajner će pratiti različite pravce kako bi donio odluku uspoređujući različita prijedloge. U odabiru najboljeg rješenja dizajner može uključiti i klijenta.

Revizija preliminarnog dizajna s klijentom

Trenutak kada skicu pokazati klijentu je stvar procjene. Nekim ljudima je teško razumjeti skicu i mogu ih zbuniti varijante prezentirane na skicama. Drugi uživaju sudjelovanju u procesu dizajna i sugeriranju pravaca koje bi trebalo slijediti. U oba slučaja dizajner treba odabrati skice koji će klijentu dati jasnu sliku pristupa koji dizajner planira uraditi.

Korekcije i finaliziranje preliminarnog dizajna

U ovoj fazi dizajner uključuju sugestije koje je klijent iznio tijekom revizije preliminarnog dizajna. Ovaj korak može uključiti nekoliko ciklusa revizije, koji su posljedica sazrijevanja ideje, sugestija kolega, klijenta itd. Kada preliminarni dizajn dosegne točku kojom je dizajner zadovoljan može se ići na slijedeći korak.

Pribavljanje suglasnosti klijenta na preliminarni dizajn

Po okončanju korekcija dizajner mora dobiti konačnu suglasnost klijenta na konačni preliminarni plan. U ovoj fazi dizajner može prezentirati klijentu i preliminarni odabir boja i materijala. Cilj je toga dobiti načelan klijentov pristanak prije nastavka sa slijedećim korakom.

 

Izrada detaljnog dizajna

Nakon što je dizajn definiran, dizajner ga detaljno razrađuje - izrađuje nacrte, planove, perspektive, 3D modele itd. Pogodno je da nacrti budu u formi u kojoj se mogu lako poslati klijentu.

Odabir materijala

Neki materijali su uključeni u odluku o dizajnu, druge treba odabrati između više alternativa. Preporučuje se prikupiti uzorke materijala koji se razmatraju.

Odabir elemenata koje treba kupiti

U ovoj fazi biraju se elementi poput namještaja, elemenata osvjetljenja, pribora itd. Slike i informacije iz kataloga i brošura mogu pomoći u odabiru.

Odabir boja i završne obrade

U analizi i odabiru boja može vrlo je korisno poslužiti se crtežima (modelima). U pripremi za prezentiranje, izvornim crtežima mogu se dodavati različite boje pojedinim elementima dizajna i tako pokušati izvršiti odabir.

Procjena troškova

Nakon što je odluka donesena može se utvrditi i njen utjecaj na cijenu. Preliminarne ocjene mogu se dobiti od dobavljača, a na temelju dizajna koji je još uvijek podložan promjenama.

Priprema konačnog dizajna

Nakon što su donesene sve odluke u prethodnim koracima, može se dovršiti konačni dizajn.

 

Priprema konačnog budžeta

Procijenjena cijena može se korigirati i ugraditi u budžet koji će se prezentirati klijentu.

Priprema prezentacije

U dizajnerskom ciklusu pojam "prezentacija" opisuje formalan prikaz prijedloga dizajna klijentu, s ciljem dobivanja suglasnosti na isti. Prezentacija može biti pripremljena na različite načine, ovisno o složenosti projekta.

Prezentacija dizajna klijentu

Materijal se prezentira klijentu kako bi se dobila njegova suglasnost. Tijekom prezentacije moguća su brojna pitanja i odgovori, te puno neformalnog razgovora da se pojasne svi elementi dizajna. Razumijevanje skica i nacrta može predstavljati problem za brojne klijente, stoga se mnogi više oslanjaju na objašnjenja dizajnera nego na crteže. Upravo zato je sposobnost dizajnera da dobro prezentira sve elemente projekta iznimno važna.

Revizija budžeta

Ovaj korak može biti dio prezentacije projekta klijentu - naime uobičajeno je pitanje na kraju prezentacije "Koliko će sve to koštati", a može biti i posebna tema nakon prihvaćanja ponuđenog rješenja dizajna.

Dobivanje suglasnoti klijenta za dizajn i budžet

Vrlo je bitno dobiti jasnu suglasnost klijenta u vezi ponuđenog rješenja dizajna i budžeta. Tek nakon toga može se ići u sljedeće korake projekta.

 

Izrada konstrukcijskih crteža

Radni crteži koriste se za pripremu konačnih crteža. Radni crteži sadrže i pojedine opise, detalje o materijalima itd. U ovoj fazi je važno koordinirati rad dizajnera, arhitekte i građevinara kako ne bi došlo do dupliranja i eventualnog nerazumijevanja

Izrada specifikacija

Opisi materijala, obrtničkih radova i drugih detalja koji nisu dovoljno jasni i razumljivi iz crteža daju se u posebnim specifikacijama.

Pribavljanje ponuda

Da bi se našao najpovoljniji dobavljač opreme i radova na tržištu, potencijalnim dobavljačima šalju se upiti sa crtežima i specifikacijama.

Pri odabiru dobavljača vodi se računa o cijeni ali i o ostalim elementima koji mogu utjecati na rokove i kvalitetu posla.

 

Izrada vremenskog plana za građevinske radove i instalacije

Nakon odabira dobavljača opreme i radova definira se čvtsti vremenski plan radova po pojedinim elementima. Nakon usvajanja takvog plana s dobavljačima se potpisuje ugovor kojim se potvrđuju cijene i rokovi radova.

Priprema i nalog za kupnju

Mnogi elementi interijera se nabavljaju direktno od proizvođača ili njihovih zastupnika (npr. zavjese, tapete, namještaj, elementi rasvjete itd.).

Ponekad tu spadaju i posebni unikatni dijelovi namještaja, umjetnina i slično.

U slučajevima kada klijent sam želi nabavljati elemente interijera s dizajnerom treba usaglasiti detalje oko nabavke.

 

 

Svaki projek zahtijeva nadzor "na licu mjesta" kako bi se osigurali zahtijevi iz crteža i specifikacija projekta, te kvaliteta građevinskih radova, te promptno riješavali eventualni problemi.

Nadzor postaje krucijalan u završnoj fazi poslova, kada treba provjeriti završno bojanja, razmještaj namještaja i kada je puno malih detalja koji treže konstantnu pažnju dizajnera.

Svaki projekt, bilo kojeg je opsega, uključuje različite neželjene pogreške koje je nužno popraviti. Preporučivo je napraviti popis svih nedostataka kako bi se mogao pratiti proces njihova otklanjanja.

 

 

Čak i uz vrlo pažljivo planiranje i nadzor projekta, u svakom projektu mogu se pojaviti pojedini problemi tek nakon što se završeni projekt stavi u upotrebu.

Dizajner mora biti spreman na promptno rješavanje različitih problema – na zadovoljstvo kupca utječe pravodobnost pri otklanjanju nedostataka u ovoj fazi projekta.

Odgovorni dizajner obavlja čak i naknadne periodične ocjene uspješnosti projekta - npr. u vremenskim intervalima od šest mjeseci, godinu dana, dvije godine itd.

Događa se, naime, da čak i oni projekti koji su osvojili i prestižne nagrade kritičara, korisnika ne ispune očekivanim zadovoljstvom.

Poštena ocjena, uz plan revizija i potrebnih korekcija, doprinosi uspjehu projekta i razvijanju znanja i sposobnosti dizajnera.

 

 

Designed & Developed by