Za poslovne objekte nudimo dvije vrste pregradnih stijena, čije proizvođače i zastupamo:
SKLOPIVE KLIZNE PREGRADNE STIJENE  - pregradne stijene zvučne izolativnosti 45 DB, višeznačne namjene za privremeno ili po potrebi zatvaranje dijelova poslovnog prostora )konferencijske dvorane, restorani,….).

LEJMER d.o.o. – www.lejmer.si

DEMONTAŽNE PREGRADNE STIJENE – pregradne stijene čija je osnovna značajka da se mogu jednostavno premještati na drugu lokaciju u slučaju promjene lokacije ili prenamjene prostora

TRIPLAN - www.triplan.net

Designed & Developed by