Za sve prostore koje uređujemo, opremamo ili samo projektiramo dizajniramo namještaj koji u suradnji sa našim provjerenim dobavljačima proizvodimo po tržišnim cijenama u prihvatljivim rokovima ,pri tome koristmo najbolje materijale i tehnološka dostignuća.
Proizvode možete kupiti sa ili bez ugradnje u našem salonu, u slobodnoj prodaji, neovisno da li ste realizirali neki od vidova uredenja interijera kod nas.

Garderobe

Designed & Developed by